Klassinen hieronta

Klassinen hieronta on peh­myt­ku­dok­siin koh­dis­tu­va käsittely, jota käytetään
myös en­nal­taeh­käi­se­mään erilaisia vaivoja. 
Lihasta voidaan muokataan erilaisin ottein, han­kauk­sin, sivelyin, puser­te­luin, ta­pu­tuk­sin ja ra­vis­te­luin, jolloin ai­neen­vaih­dun­ta tehostuu ja kireydet vähenevät.

Hieronnan vai­ku­tuk­set:
 • Lievittää kipua ja ren­tout­taa lihaksia
 • Parantaa pin­ta­ve­ren­kier­toa
 • Ai­neen­vaih­dun­ta parantuu ku­dok­sis­sa
 • Parantaa nivelten liik­ku­vuut­ta

Hieronnan jälkeen muista:
 • Juoda vettä riit­tä­väs­ti
 • Vältä lii­al­lis­ta fyysistä rasitusta
Hierontaa tulisi välttää, jos sinulla on:
 • kuumetta tai paha flunssa
 • infektio ihossa
 • ve­ren­vuo­to­tau­ti
 • spastinen halvaus
 • pa­han­laa­tui­nen kasvain
 • las­ki­mo­tu­kok­sia

Koulutettu hieroja on rekisteröity terveydenhuollon ammattihenkilö, joka kuuluu Valviran Terhikki-rekisteriin.

Tmi Mikko Lainas     Syrjäkatu 17 as. 1 90130 Oulu    0445543103

© 2013. Tmi Mikko Lainas. Kaikki oikeudet pidätetään.