Suo­ma­lai­nen jä­sen­kor­jaus

"Suo­ma­lai­nen jä­sen­kor­jaus on selän, nivelten, lihas-sekä jän­ne­vai­vo­jen mo­bii­li­saa­tio­hoi­to­me­ne­tel­mä. Me­ne­tel­mäl­lä va­pau­te­taan nivelet lii­ke­ra­taes­toi­suuk­sis­ta, korjataan nivelten vir­hea­sen­to­ja jolloin lihakset, hermosto sekä ve­ren­kier­to voivat toimia ta­sa­pai­noi­ses­ti." Suomen jä­sen­kor­jaa­ja­kou­lu 2011/ Jari Sipilä 

Ylei­sim­mät suo­ma­lai­sel­la jä­sen­kor­jauk­sel­la hoidetut käyn­ti­syyt:
 • noi­dan­nuo­li
 • muut äkilliset sel­kä­vai­vat
 • SI-nivel
 • iskias
 • fa­set­ti­luk­ko
 • lapojen väliset vaivat ja päänsärky
 • jän­ni­tys­nis­ka
 • ten­nis­kyy­när­pää
 • ol­ka­pää­ki­pu
 • äkillinen nis­ka­vai­va
 • polvikipu
 • nilkan nyrjähdys
 • jal­ka­te­rän vaivat
 • ranteen vaivat

Hoitomenetelmä ei sisällä äkillisiä paineluita selässä

tai  vääntelyä  niskassa.

Jä­sen­kor­jaus ei sovi mikäli sinulla on:
 • sel­kä­ran­ka­reu­ma
 • ni­vel­reu­ma
 • os­teo­po­roo­si
 • tuore infarkti
 • hal­vaus­ti­la
 • ve­re­no­hen­nus­lää­ki­tys
 • tuore vamma tai murtuma

Muista aina kertoa mah­dol­li­sis­ta sai­rauk­sis­ta ja lää­ki­tyk­ses­tä.

Tmi Mikko Lainas     Syrjäkatu 17 as. 1 90130 Oulu    0445543103

© 2013. Tmi Mikko Lainas. Kaikki oikeudet pidätetään.