Tmi Mikko Lainas
Koulutettu hieroja & koulutettu jäsenkorjaaja

Yh­teys­tie­dot:

Tmi Mikko Lainas


Syrjäkatu 17 as. 1, 90130 Oulu
Au­to­paik­ka numero 7 löytyy pihan perältä ja on asiak­kai­den käytössä.


Au­kio­loa­jat: ma-pe, 09.00-19.00
Äkilliset tapaukset hoidan myös vii­kon­lop­pui­sin.


Ajan­va­rauk­set: 0445543103


Mak­su­vä­li­nee­nä käy kortti tai käteinen. Epassi käy maksuna hie­ron­toi­hin.


Pe­ruu­tuk­set on tehtävä vii­meis­tään edel­tä­vä­nä päivänä.
Pe­ruut­ta­mat­to­mas­ta ajasta joudun ve­loit­ta­maan 50% hoidon hinnasta.