Tmi Mikko Lainas
Koulutettu hieroja & koulutettu jäsenkorjaaja

Klassinen hieronta

Klassinen hieronta on peh­myt­ku­dok­siin koh­dis­tu­va käsittely, jota käytetään
myös en­nal­taeh­käi­se­mään erilaisia vaivoja.
Lihasta voidaan muokataan erilaisin ottein, han­kauk­sin, sivelyin, puser­te­luin, ta­pu­tuk­sin ja ra­vis­te­luin, jolloin ai­neen­vaih­dun­ta tehostuu ja kireydet vähenevät.


Hieronnan vai­ku­tuk­set:


  • Lievittää kipua ja ren­tout­taa lihaksia
  • Parantaa pin­ta­ve­ren­kier­toa
  • Ai­neen­vaih­dun­ta parantuu ku­dok­sis­sa
  • Parantaa nivelten liik­ku­vuut­ta

Hieronnan jälkeen muista:


  • Juoda vettä riit­tä­väs­ti
  • Vältä lii­al­lis­ta fyysistä rasitusta